05 March 2021

News Flash

करोनाचं संकट! तुमच्या जिल्ह्यात किती आहेत रुग्णसंख्या?

सर्व जिल्ह्यातील परिस्थिती सांगणारी आकडेवारी

राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या चालू आठवड्यात कमालीची वाढली आहे. आतापर्यंत कधीही इतक्या मोठ्या संख्येनं रुग्ण आढळून आले नव्हते. या आठवड्यात दिवसभरात आढळून येणाऱ्या रुग्णांचा उच्चांक नोंदवला गेला आहे. राज्यातील सर्वच भागात कमी अधिक प्रमाणात ही वाढ दिसून आली असून, पुणे, मुंबईत रुग्ण संख्या मोठी आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील करोना बाधित रुग्णांची संख्या आणि एकूण आकडेवारी-

मुंबई : बाधित रुग्ण- (१,०५,९२३) बरे झालेले रुग्ण- (७७,१०२), मृत्यू- (५९३०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२९३), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२२,५९८)

ठाणे : बाधित रुग्ण- (८१,७०८), बरे झालेले रुग्ण- (४२,६५७), मृत्यू- (२१९३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३६,८५७)

पालघर : बाधित रुग्ण- (१३,१९४), बरे झालेले रुग्ण- (७४४९), मृत्यू- (२८३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५४६२)

रायगड : बाधित रुग्ण- (१३,१२५), बरे झालेले रुग्ण-(७३९९), मृत्यू- (२४३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५४८१)

रत्नागिरी : बाधित रुग्ण- (१३९२), बरे झालेले रुग्ण- (७५५), मृत्यू- (४७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५९०)

सिंधुदुर्ग : बाधित रुग्ण- (२९५), बरे झालेले रुग्ण- (२४४), मृत्यू- (५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४६)

पुणे : बाधित रुग्ण- (६६,५३८), बरे झालेले रुग्ण- (२३,५८९), मृत्यू- (१५९२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४१,३५७)

सातारा : बाधित रुग्ण- (२७५४), बरे झालेले रुग्ण- (१५०८), मृत्यू- (९३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (११५२)

सांगली : बाधित रुग्ण- (११७९), बरे झालेले रुग्ण- (५५५), मृत्यू- (४२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५८२)

कोल्हापूर : बाधित रुग्ण- (२८४४), बरे झालेले रुग्ण- (१००४), मृत्यू- (५७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१७८३)

सोलापूर : बाधित रुग्ण- (६९५०), बरे झालेले रुग्ण- (३०६०), मृत्यू- (४१४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३४७५)

नाशिक : बाधित रुग्ण- (११,३०१), बरे झालेले रुग्ण- (६१५४), मृत्यू- (३९८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४७४९)

अहमदनगर : बाधित रुग्ण- (२४१६), बरे झालेले रुग्ण- (१०६६), मृत्यू- (४५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१३०५)

जळगाव : बाधित रुग्ण- (८५०१), बरे झालेले रुग्ण- (५६६२), मृत्यू- (४४२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२३९७)

नंदूरबार : बाधित रुग्ण- (४७७), बरे झालेले रुग्ण- (२००), मृत्यू- (२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२५७)

धुळे : बाधित रुग्ण- (२२६२), बरे झालेले रुग्ण- (१४०६), मृत्यू- (८७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७७६)

औरंगाबाद : बाधित रुग्ण- (१०,८९७), बरे झालेले रुग्ण- (५७७९), मृत्यू- (४२६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४६९२)

जालना : बाधित रुग्ण- (१५७८), बरे झालेले रुग्ण- (६८१), मृत्यू- (६१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८३६)

बीड : बाधित रुग्ण- (४६२), बरे झालेले रुग्ण- (१८१), मृत्यू- (१२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६९)

लातूर : बाधित रुग्ण- (१२६७), बरे झालेले रुग्ण- (६२१), मृत्यू- (६८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५७८)

परभणी : बाधित रुग्ण- (४१८), बरे झालेले रुग्ण- (१७८), मृत्यू- (१४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२२६)

हिंगोली : बाधित रुग्ण- (४७४), बरे झालेले रुग्ण- (३२२), मृत्यू- (८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४४)

नांदेड : बाधित रुग्ण- (१०९९), बरे झालेले रुग्ण (४९९), मृत्यू- (४६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५५४)

उस्मानाबाद : बाधित रुग्ण- (५९३), बरे झालेले रुग्ण- (३६९), मृत्यू- (३०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१९४)

अमरावती : बाधित रुग्ण- (१४८६), बरे झालेले रुग्ण- (१००८), मृत्यू- (५०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४२८)

अकोला : बाधित रुग्ण- (२२५०), बरे झालेले रुग्ण- (१७१९), मृत्यू- (१०३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४२७)

वाशिम : बाधित रुग्ण- (४३६), बरे झालेले रुग्ण- (२०२), मृत्यू- (९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२२५)

बुलढाणा : बाधित रुग्ण- (७९५), बरे झालेले रुग्ण- (२३४), मृत्यू- (२५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५३६)

यवतमाळ : बाधित रुग्ण- (६५७), बरे झालेले रुग्ण- (४२६), मृत्यू- (२२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२०९)

नागपूर : बाधित रुग्ण- (२९२९), बरे झालेले रुग्ण- (१४९७), मृत्यू- (३८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१३९३)

वर्धा : बाधित रुग्ण- (९७), बरे झालेले रुग्ण- (४२), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५२)

भंडारा : बाधित रुग्ण- (१९१), बरे झालेले रुग्ण- (१६७), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२२)

गोंदिया : बाधित रुग्ण- (२३२), बरे झालेले रुग्ण- (२१०), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१९)

चंद्रपूर : बाधित रुग्ण- (२६६), बरे झालेले रुग्ण- (१७९), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८७)

गडचिरोली : बाधित रुग्ण- (२१३), बरे झालेले रुग्ण- (१२९), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८३)

इतर राज्ये : बाधित रुग्ण- (३०२), बरे झालेले रुग्ण- (०), मृत्यू- (४३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६०)

एकूण : बाधित रुग्ण-(३,४७,५०२) बरे झालेले रुग्ण-(१,९४,२५३), मृत्यू- (१२,८५४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(३०३),ॲक्टिव्ह रुग्ण-(१,४०,०९२)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2020 9:22 pm

Web Title: district wise covid 19 patients figure of maharashtra bmh 90
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 अकोल्यात करोनाचे आणखी दोन बळी
2 महाराष्ट्रात ९ हजार ८९५ नवे करोना रुग्ण, २९८ मृत्यू
3 ‘जय श्रीराम’ असा उल्लेख असलेली पत्रं भाजपाने शरद पवार यांना पाठवली
Just Now!
X