नवरा : तू तर म्हणाली होतीस रात्रीच्या जेवणात दोन ऑप्शन्स आहेत.

इथं तर एकच भाजी दिसतेय.

Marathi Joke
हास्यतरंग :  सोनोग्राफी…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  मी आलोय…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दोन दिवसात…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  रस्त्यानं चालताना…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  असा मुलगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  झाडांना पाणी…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  कागदावर लिहून…
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग :  एक बाई…

बायको : ऑप्शन्स दोनच आहेत –

१. खायचं असेल तर खा!

२. नाहीतर बोंबलत जा!