तो फक्त एवढंच म्हणाला की, अनेक वर्षांपासून मी तुझ्या प्रेमाचा तहानलेला आहे.

बस! तिनं पाण्याचा पाइप त्याच्या तोडांत घुसडून मोटार चालू केली.

Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  नवऱ्यांनाही…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माहेरी चालले…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  झाडांना पाणी…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुनिया गोल…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  स्मरणशक्ती…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  जॅकेटचे खिसे…

मरतामरता वाचला बिचारा!