मन्याची बायको मन्याला : तुम्हाला माझ्यातलं काय आवडतं? 

माझी हुशारी की माझं सौंदर्य?

Marathi Joke
हास्यतरंग :  नवऱ्यांनाही…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  स्मरणशक्ती…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुनिया गोल…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  झाडांना पाणी…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  तुझा फोटो…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  जॅकेटचे खिसे…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  प्रश्न विचारीन…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…

मन्या : हा जो तुझा विनोदी स्वभाव आहे ना, तो मला खूप आवडतो.