‘मन्याचे बोल…’

स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी बदाम भिजत ठेवले होते.

Marathi Joke
हास्यतरंग :  नवऱ्यांनाही…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  तुझा फोटो…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  झाडांना पाणी…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुनिया गोल…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  जॅकेटचे खिसे…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  प्रश्न विचारीन…
हास्यतरंग :  इंग्रजीत…

कुठे ठेवलेत, ते आता आठवत नाहीये.