दारू प्यायलेली एक व्यक्ती गच्चीतून खाली पडते.

आजुबाजुचे धावत येतात आणि विचारतात, “काय रे काय झालं”?

Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  नवऱ्यांनाही…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  स्मरणशक्ती…
Marathi Joke
हास्यतरंग : काल रात्री…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माहेरी चालले…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  झाडांना पाणी…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुनिया गोल…

दारू प्यायलेली व्यक्ती : काय माहीत नाही बुवा! 

मी पण आत्ताच खाली आलोय!