मास्तर : तुला एखाद्या लढाईबद्दलची महिती आहे का? 

मन्या : हो!

Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन वाघ…
Petrol Pump Marathi Pati
हास्यतरंग : पेट्रोल पंपावरील पाटी…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बसमध्ये बसलो…

मास्तर : कोणत्या? 

मन्या : घरातल्या गोष्टी बाहेर सांगायच्या नाहीत,

असं आईनं बजावलं आहे.