जज तुझा गुन्हा सिद्ध झाला आहे.

उद्या तुला फासावर चढवलं जाईल.

Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  नवऱ्यांनाही…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुनिया गोल…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माहेरी चालले…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुझ्या प्रेमाचा…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  स्मरणशक्ती…
Marathi Joke
हास्यतरंग : क्रिकेट प्रेमी…

मन्या ते ठीक आहे, पण उतरवलं कधी जाईल?

दुकानसुद्धा उघडायचं आहे.