मन्या फोटोग्राफरच्या दुकानात जातो…

मन्या : फोटो काढायचे आहेत?

Marathi Joke
हास्यतरंग : एक व्यक्ती गच्चीतून…
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन लग्न…
Marathi Joke
हास्यतरंग : वर्गातील मुलांना…
Marathi Joke
हास्यतरंग : पहिला पाऊस…
Marathi Joke
हास्यतरंग : काल रात्री…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुमच्यासाठी शर्ट…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…

फोटोग्राफर : हो! आम्ही सगळ्या प्रकारचे फोटो काढून देतो.

मन्या : आमच्या घरातले माळ्यावरचे फोटो काढून द्या.