एक वेडा दुसऱ्या वेड्याला : काल तू बाहेर झोपला होतास?

दुसरा वेडा : काल रात्री डासांपासून सुटका मिळवण्यासाठी 

Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…
Marathi Joke
हास्यतरंग : एक व्यक्ती गच्चीतून…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  नवऱ्यांनाही…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माहेरी चालले…
Marathi Joke
हास्यतरंग : वर्गातील मुलांना…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  स्मरणशक्ती…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  तुझा फोटो…

मी खिडकी उघडली डासांना आत येऊन दिलं,

मग खिडकी बंद केली आणि मी बाहेर झोपलो.

ह्याला म्हणतात दुश्मनाला confuse करणं.