नवी नवरी सासूच्या पाया पडते.

सासू : सुखी राहा!

Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माहेरी चालले…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुझा गुन्हा सिद्ध…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुझ्यावर एका…
Marathi Joke
हास्यतरंग : पहिला पाऊस…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोटोग्राफरच्या दुकानात…
Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : काय दोष?…
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : उत्तरं चुकीची…

सून : तुम्ही राहू देणार का?