माझी बायको आणि मी नेहमीच तडजोड करतो.

माझं काही चुकलं, तर मी सॉरी म्हणतो.

Marathi Joke
हास्यतरंग : सत्य आणि भ्रम…
Marathi Joke
हास्यतरंग : मॅच लाव!…
हास्यतरंग : असा मुलगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोन लावला…

आणि तिचं काही चुकलं, तरी मीच सॉरी म्हणतो.