नवरा – अगं बायको कुठे आहेस तु?

बायको – अहो… तुमच्या हृदयात आहे मी…

Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…
Marathi Joke
हास्यतरंग : घरातल्या गोष्टी…
Marathi Joke
हास्यतरंग : सुनबाई हात…
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आमचा पोरगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन वाघ…

नवरा – ते ठीक आहे, पण तिथे बाकी बायकांशी भांडत नको बसू…