बायको : मलाही दर महिन्याला घरकामाचा पगार पाहिजे…

नवरा : मागणी मान्य आहे, पण एका अटीवर…

Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…
Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…
Marathi Joke On Aaji And Customer Care
हास्यतरंग : आजींना आला फेक कॉल…
Marathi Joke Uncle Fight At Garden
हास्यतरंग : …असे भांडण कधीच नको
Marathi Joke On 12th Result
हास्यतरंग : बारावीचा निकाल आणि पेढे…

बायको : कोणती अट?

पती : पगार दिला जाईल… पण कामात काही चूक झाल्यास कामगार बदलण्यात येईल…