21 October 2018

News Flash

राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - सामान्य प्रशासन, नगरविकास, गृह, विधी व न्याय, बंदरे, माहिती व जनसंपर्क कॅबिनेट मंत्री

 • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – सामान्य प्रशासन, नगरविकास, गृह, विधी व न्याय, बंदरे, माहिती व जनसंपर्क कॅबिनेट मंत्री
 • चंद्रकांत पाटील – महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)
 • सुधीर मुनगंटीवार – अर्थ व नियोजन, वने
 • विनोद तावडे – शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, मराठी भाषा व सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक विकास, वक्फ
 • प्रकाश मेहता – गृहनिर्माण
 • पंकजा मुंडे – ग्रामविकास, महिला व बाल विकास
 • विष्णू सावरा – आदिवासी विकास
 • गिरीश बापट – अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, संसदीय कार्य
 • गिरीश महाजन – जलसंपदा, वैद्यकीय शिक्षण
 • दिवाकर रावते – परिवहन, खार जमीन विकास
 • सुभाष देसाई – उद्योग, खनिकर्म
 • पांडुरंग फुंडकर – कृषी
 • रामदास कदम – पर्यावरण
 • एकनाथ शिंदे – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमासह)
 • चंद्रशेखर बावनकुळे – उर्जा, नवीन व नवीकरणीय उर्जा, उत्पादनशुल्क
 • बबनराव लोणीकर – पाणीपुरवठा व स्वच्छता
 • दीपक सावंत – सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण
 • राजकुमार बडोले – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
 • प्रा. राम शिंदे – जलसंधारण, राजशिष्टाचार
 • जयकुमार रावळ – रोजगार हमी योजना, पर्यटन
 • सुभाष देशमुख – सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग
 • महादेव जानकर – पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय
 • संभाजी निलंगेकर-पाटील – कामगार, कौशल्यविकास, भूकंप सहाय्य, माजी सैनिक कल्याण राज्यमंत्री
 • दिलीप कांबळे – सामाजिक कार्य व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास, वक्फ
 • विद्या ठाकूर – महिला व बालविकास
 • विजय देशमुख – सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, कामगार, उत्पादन शुल्क
 • संजय राठोड – महसूल
 • दादाजी भुसे – ग्रामविकास
 • विजय शिवतारे – जलसंपदा, जलसंधारण, संसदीय कार्य
 • दीपक केसरकर – गृह (ग्रामीण), अर्थ व नियोजन
 • राजे अंबरीशराव अत्राम – आदिवासी विकास, वने
 • रवींद्र वायकर – गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
 • डॉ. रणजीत पाटील – गृह (शहरे), नगरविकास, विधी व न्याय, संसदीय कार्य, कौशल्यविकास, माजी सैनिक कल्याण
 • प्रवीण पोटे-पाटील – उद्योग, खनिकर्म, पर्यावरण, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)
 • गुलाबराव पाटील – सहकार
 • अर्जुन खोतकर – वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्योत्पादन
 • मदन येरावार – उर्जा, पर्यटन, अन्न व औषधीद्रव्ये, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), सामान्य प्रशासन
 • सदा खोत – कृषी व पणन, फलोत्पादन
 • रवींद्र चव्हाण – बंदरे, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण

 

First Published on July 10, 2016 3:09 am

Web Title: government of maharashtra cabinet division