News Flash

ताशी ४८२ किमीचा वेग असलेली कार तुम्ही पाहिली आहे?

लूकही एकदम हटके

November 12, 2017 07:25 pm

1 of 5

अनेकांना नामांकित कंपन्यांच्या कारचे वेड असते. एखादी कार घेण्याची ऐपत नसली तरीही कार आणि तिचा वेग याबाबत उत्सुकता असणारे बरेच जण असतात. यातही वेगवान कारची फिचर्स काय आहेत. त्यात कोणते तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे आणि तिचा लूक तसेच त्यातील सुविधा यांचे वेडच असावे लागते.

1 of 5

First Published on November 12, 2017 7:25 pm