22 November 2017

News Flash

तेरे चेहरे से नजर नही हटती..

 • हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

  हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 • हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

  हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 • हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

  हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 • हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

  हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 • हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

  हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 • हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

  हार्पर बाझार मासिकाच्या नव्या अंकावर बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत ही कव्हर गर्ल म्हणून झळकतेय. ब्रायडल लूकमधील कंगनाने सब्यासाचीने डिझाइन केलेले भरजरी कपडे आणि दागिने घातले आहेत. कंगनाच्या या लूकवरून नजर हटवणे कठीण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

अन्य फोटो गॅलरी