25 November 2017

News Flash

इक्रा-शाहरानसोबत संजूबाबाचे फोटोशूट

 • संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

  संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

 • संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

  संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

 • संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

  संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

 • संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

  संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

 • संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

  संजय दत्त त्याच्या शाहरान आणि इक्रा या जुळ्या मुलांना आपल्या व्यस्त कामातून पुरेपूर वेळ देतो. नुकतेच, त्याने एका मासिकासाठी आपल्या मुलांसोबत एक सुंदर फोटोशूट केले. संजूबाबाने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हे फोटो शेअर केले असून, त्यास 'हे दोघंही माझे जग आहेत', असे कॅप्शन दिले आहे.

अन्य फोटो गॅलरी