24 November 2017

News Flash

पुण्यातला गणोशोत्सव : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

 • पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेशोत्सव मंडळाने ब्रह्मणस्पती मंदिराचा देखावा साकारला आहे. रात्रीवेळी हा देखावा असा उजळून निघाला. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेशोत्सव मंडळाने ब्रह्मणस्पती मंदिराचा देखावा साकारला आहे. रात्रीवेळी हा देखावा असा उजळून निघाला. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडळाची आकर्षक विद्युत रोषणाई. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडळाची आकर्षक विद्युत रोषणाई. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी मोठी गर्दी केली होती. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी मोठी गर्दी केली होती. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी मोठी गर्दी केली होती. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी मोठी गर्दी केली होती. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडळाची आकर्षक विद्युत रोषणाई. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडळाची आकर्षक विद्युत रोषणाई. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडळाची आकर्षक विद्युत रोषणाई. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडळाची आकर्षक विद्युत रोषणाई. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

अन्य फोटो गॅलरी