17 December 2017

News Flash

नभ दाटून आले!

 • मुंबईवर ढग दाटून आले आहेत, दक्षिण मुंबईत दुपारी चार ते पाचच्या दरम्यान असा काळोख दाटून आला होता. नरीमन पॉईंटवर अशी स्थिती होती

  मुंबईवर ढग दाटून आले आहेत, दक्षिण मुंबईत दुपारी चार ते पाचच्या दरम्यान असा काळोख दाटून आला होता. नरीमन पॉईंटवर अशी स्थिती होती

 • जोरदार वाराही सुटला होता

  जोरदार वाराही सुटला होता

 • दक्षिण मुंबईत अशी स्थिती होती

  दक्षिण मुंबईत अशी स्थिती होती

 • नरीमन पॉईंट

  नरीमन पॉईंट

 • ढग दाटून आल्यामुळे झालेला काळोख

  ढग दाटून आल्यामुळे झालेला काळोख

 • वारा आणि काहीसा पाऊस

  वारा आणि काहीसा पाऊस

अन्य फोटो गॅलरी