16 December 2017

News Flash

घुमो रे म्हारो घागरो

 • Revelers dance to the tune of Falguni Pathak at a garba event in Borivili (W)
Express Photo by Amit Chakravarty 22-09-17, Mumbai

  प्रसिध्द गायक फाल्गुनी पाठकच्या गायनावर मुंबईतील बोरिवलीमध्ये रंगला गरबा. (छायाचित्र - अमित चक्रवर्ती)

 • Revelers dance to the tune of Falguni Pathak at a garba event in Borivili (W)
Express Photo by Amit Chakravarty 22-09-17, Mumbai

  प्रसिध्द गायक फाल्गुनी पाठकच्या गायनावर मुंबईतील बोरिवलीमध्ये रंगला गरबा. (छायाचित्र - अमित चक्रवर्ती)

 • Revelers dance to the tune of Falguni Pathak at a garba event in Borivili (W)
Express Photo by Amit Chakravarty 22-09-17, Mumbai

  प्रसिध्द गायक फाल्गुनी पाठकच्या गायनावर मुंबईतील बोरिवलीमध्ये रंगला गरबा. (छायाचित्र - अमित चक्रवर्ती)

 • Revelers dance to the tune of Falguni Pathak at a garba event in Borivili (W)
Express Photo by Amit Chakravarty 22-09-17, Mumbai

  प्रसिध्द गायक फाल्गुनी पाठकच्या गायनावर मुंबईतील बोरिवलीमध्ये रंगला गरबा. (छायाचित्र - अमित चक्रवर्ती)

 • Revelers dance to the tune of Falguni Pathak at a garba event in Borivili (W)
Express Photo by Amit Chakravarty 22-09-17, Mumbai

  प्रसिध्द गायक फाल्गुनी पाठकच्या गायनावर मुंबईतील बोरिवलीमध्ये रंगला गरबा. (छायाचित्र - अमित चक्रवर्ती)

 • Revelers dance to the tune of Falguni Pathak at a garba event in Borivili (W)
Express Photo by Amit Chakravarty 22-09-17, Mumbai

  प्रसिध्द गायक फाल्गुनी पाठकच्या गायनावर मुंबईतील बोरिवलीमध्ये रंगला गरबा. (छायाचित्र - अमित चक्रवर्ती)

अन्य फोटो गॅलरी