24 November 2017

News Flash

Ganeshotsav 2017 : भाविकाने ‘लालबागचा राजा’ चरणी अर्पण केली सोन्याची गणेश मूर्ती

 • नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

  नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

 • नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

  नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

 • नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

  नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

 • नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

  नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

 • नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

  नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

 • नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

  नवसाला पावणारा गणपती म्हणून लालबागच्या राजाची ख्याती आहे. राजावर मनोभावे श्रद्धा असणाऱ्या एका भाविकाने 'लालबागचा राजा'च्या चरणी तब्बल १ किलो १०१ ग्रॅम वजनाच्या गणपती आणि लक्ष्मीच्या भरीव सोन्याच्या मूर्ती अर्पण केल्या आहेत. या मूर्तींची किंमत ३१ लाख ५१ हजार रुपये आहे.

अन्य फोटो गॅलरी