"ताबडतोब खाली बसा, छातीवर हात बडवून काय बोलता?" नीलम गोऱ्हेंचा गुलाबराव पाटलांवर संताप, नेमकं काय घडलं? | deputy chairman neelam gorhe on gulabrao patol mlc monsoon sassion live rmm 97 | Loksatta