18 January 2018

News Flash

१४. परमार्थ निकेतन

परम प्राप्ती हेच मनुष्य जन्माचं खरं उद्दिष्ट आहे

१३. जीवन उद्देश

माणसाच्या आध्यात्मिक उत्थानाला त्यांचा सर्वोच्च अग्रक्रम होता.

१२. त्याग आणि परमलाभ : ३

चुकीच्या गोष्टींशी आपलं तादात्म्य कसं आहे, हे कळण्यासाठी मनाची फरपट आधी थांबली पाहिजे.

११. त्याग आणि परमलाभ : २

आता बाह्य़ जगातल्या घटनेकडे आपण तटस्थपणे पाहूच शकत नाही.

१०. त्याग आणि परमलाभ : १

स्वामी विवेकानंद यांच्या सांगण्यानुसार, धर्म हा वादाचा नव्हे, आस्वादनाचा विषय आहे.

९. वाद आणि आस्वाद

धर्माची तात्त्विक बाजू म्हणजे काय

८. धर्म-ध्येय

थोडक्यात प्रत्येकाचा अंतरात्मा हा अखंड परम सुखासाठीच तळमळत आहे.

७. शोधाचं बीज

पलीकडील सत्तेतून बाहेर पडणे आणि तिच्यातच लीन होणे हेच तत्त्व समग्र विश्वाच्या मुळाशी आहे.

६. ज्ञात अज्ञात

अगदी थेट सांगायचं तर, नेमकं कसं जगावं, हे सांगण्याच्या गरजेतून ‘धर्म’ जन्माला आला!