20 August 2018

News Flash

१६१. तैलाभिषेक

गुजरातमधील वहाणखुरा गावात एक हनुमानाचं मंदिर होतं.

१६०. दुग्धाभिषेक

श्रावणातल्या सोमवारी अनेक शिवमंदिरांत दूध वाहणाऱ्यांचीही गर्दी असते.

१५९. उपवास

‘उपवास’ या शब्दाची श्रीगोंदवलेकर महाराज यांनी केलेली फोड ‘उप+वास’ अशी आहे.

१५८. व्रतारंभ

श्रावण महिना सुरू झाला आहे. धार्मिक प्रथांमध्ये या महिन्याचं महत्त्व पूर्वापार आहेच.

१५७. इच्छार्पण

आपण गेल्या भागात पाहिलं त्याप्रमाणे मुळात प्रपंच म्हणजे आपल्या अनंत इच्छांचाच विस्तार असतो.

१५६. केंद्रबिंदू

जगण्याचा केंद्रबिंदू जेव्हा ‘तू’ अर्थात सद्गुरू होतो तेव्हा जगणं त्याच्या व्यापक बोधानं प्रेरित होतं.

१५५. व्यवहार संतुष्टी

आणि तिथंच संतोष बाळगायला पू. बाबा सांगत आहेत! याचा अर्थ नीट लक्षात घेतला पाहिजे.

१५४. आपण खरे कुणाचे? : ३

तुम्हाला ज्यांच्या ज्यांच्याबद्दल ‘प्रेम’ वाटतं, ते का वाटतं याची थोडी खोलवर तपासणी करा.

१५३. आपण खरे कुणाचे? : २

वामनाची कथा अगदी चिरपरिचित आहे.

१५२. आपण खरे कुणाचे? : १

ज्या मुलाला आपलं नावही माहीत नव्हतं त्याला, ‘महाराज मी तुमचाच,’ हे पक्केपणानं माहीत होतं!

१५१. सच्छिष्य

देश पारतंत्र्यात होता तेव्हाची गोष्ट. १९०६ या वर्षी महाराष्ट्रात प्लेगची साथ जोरात सुरू होती.

१५०. भावप्राधान्य

‘योगा’ आणि ‘मेडिटेशन’ची जोड जीवनाला असावी, असंही बरेचजण मानतात.

१४९. विघ्नबाधा

जीवनाचा संकुचितपणा सुटून जीवन व्यापक होणं

१४८. जीवनाचा पाठ

आपण आपल्या मनाच्या ओढींनुसार प्रतिक्रियाबद्ध जगत असतो.

१४७. सद्-संग

प्रपंचात राहून परमार्थ साधू इच्छिणाऱ्या साधकासाठी पू. बाबा बेलसरे यांनी सांगितलेली दहा बोधमण्यांची माळ आपण जाणून घेत आहोत.

१४६. अडसर

आपण खऱ्या अर्थानं सद्गुणी असतो का? सर्वगुणसंपन्न असतो का?

१४५. गुण-वास्तव

दैवी प्रवृत्तीचा विजय म्हणजे या स्वरूपभूत परब्रह्माचे प्रकटीकरण तेवढे आहे.

१४४. ढोंगाची झूल

माणूस आपल्यातले दोष लपवतो किंवा त्या दोषांनाच गुणांचा मुलामा देतो.

१४३. समज आणि उमज

नानाचार्याचा शास्त्री म्हणून आणि प्रवचनकार म्हणूनही लौकिक होताच.

१४२. प्रत्यक्ष शिकवण

आपण अमानी होऊन दुसऱ्याला मान द्यावा, हे काही माणसाला जन्मजात साधत नसतं.

१४१. मान-मर्यादा

प्रपंचात राहून परमार्थ करू इच्छिणाऱ्या साधकांसाठी पू. बाबा बेलसरे यांनी सांगितलेले पाच बोधमणी आपण जाणून घेतले.

१४०. आहार-भान

मुख्य म्हणजे साधकाचा आहार सात्त्विक असावा, असा सर्वच मार्गदर्शकांचा सांगावा आहे.

१३९. गळ

थोडक्यात वर्तमानपत्र वाचून जगातल्या काही प्रेरक गोष्टी जशा समोर येतात

१३८. परदोषदर्शन

थोडक्यात प्रपंचातून अलिप्त झाल्याचं भासवूनही आपण  वेगळ्या प्रपंचात रूतूनच असतो.