11 December 2018

News Flash

२३९. उभयपक्षी वास्तव!

आज हे सारेजण कोणत्या का भूमिकेत असेनात, कधीकाळी यांनी आपल्यावर प्रेम केलं होतं,

२३८. असत्पक्षाचा भाग्ययोग

धुळ्याजवळच्या सोनगीर या लहानशा गावाचा उल्लेख मागे केला.

२३७. आत्मतृप्त

सामान्य जीवभावानं जगत असताना दिव्यभावना कशी करता येईल?

२३६. दिव्यभावना

माणूस भावनेशिवाय राहू शकत नाही. तो भावनाशील प्राणी आहे.

२३५. राखणदार

‘माझं’ चित्त आहे, तोवर द्वैत आहे.

२३४. पुजारी

पण तीर्थस्थानी पुजाऱ्यांच्या अनाचाराने दैवताचा रोष झाल्याने या प्रार्थनेचा जन्म झाला, हे अधिक सयुक्तिक वाटतं.

२३३. संसाररहित भार!

एका मर्यादेपलीकडे जगसुद्धा कुणाला आधार देऊ शकत नाही, पण सद्गुरू मात्र अखंड आधार देत असता

२३२. करुणामूर्ती : ३

आडमार्गाला कुणी गेला, तर जग त्याला थाऱ्याला उभं करीत नाही.

२३१. करुणामूर्ती : २

सद्गुरुचा सहवास म्हणजे जो नि:संगाचा संग आहे.

२३०. करुणामूर्ती : १

सद्गुरूंमध्ये जी अपरंपार सहनशक्ती असते तिचा आधार घेत काव्याच्या पुढील कडव्यात त्यांना विनवलं आहे.

२२९. दंडधर्ता

सद्गुरूच सर्वस्व आहे आणि जीवनातील सर्व भयाचं निवारण करणारा आहे.

२२८. भयकर्ता

सद्गुरू हा साधकावर अाहे. वात्सल्याची अखंड पखरण करणारा मातृहृदयी पालनकर्ता आहे.

२२७. हितकर्ता

माणसाचं जीवन हे नात्यागोत्यांच्या विणीनं बांधलेलं असतं.

२२६. नाती आणि नातं

जो मुळात शांतिस्वरूप आहे, असा सद्गुरू जेव्हा उग्रावतार धारण करतो तेव्हा साधकाच्या मन, चित्त, बुद्धी आणि अहंकाराला मोठे हादरे बसतात.

२२५. प्रायश्चित्त

प्रायश्चित्त हे चुकीचं परिमार्जन म्हणून घेतलं जातं तसंच ती चूक पुन्हा न करण्याच्या ग्वाहीचं स्मरणही त्यात अभिप्रेत असतं.

२२४. विनवणी

आपण पत्रात मूर्तीसंबंधाने कळविल्याप्रमाणे काय करावे म्हणून श्रींची प्रार्थना केली.

२२३. सत्ता-भाव

देवस्थानाचा पुजारी हा साधक वृत्तीनं सदाचरणी आणि तपाचरणी राहिला.

२२२. सुदर्शन

क्ताला आपल्या सद्गुरूंशिवाय जगात कशालाही अर्थ वाटत नाही.

२२१. जाहलो परदेशी

परमात्मशक्ती आणि भक्ती हीच पादुकांच्या रूपात विराजमान असते. मग भरतजी नंदिग्रामात राहू लागले.

२२०. भरतभाव : ६

प्रभू राम आणि सीतामाई यांच्यावरील पूर्ण प्रेमामुळे तो वनात आला होता.

२१९. भरत भाव : ५

दूरवरून उडत असलेली धूळमाती आणि जनावरांचं भेदरून आपल्याकडे येणं पाहून प्रभु मुग्ध झाले.

२१८. भरत भाव : ४

देह आहे म्हणून या जगात वावर आहे.

२१७. भरत भाव : ३

’ भरतांच्या सुमतीनुसार एकच गोष्ट त्यांच्या मनात आली ती म्हणजे, जिथं रामांचे चरण आहेत तिथंच आपण जावं.

२१६. भरत भाव : २

रामायणकथा सर्वपरिचित आहे, पण त्या कथेत ओतप्रोत भरून असलेला जो आध्यात्मिक बोध आहे,