scorecardresearch

‘समासा’ तल्या नोंदी

यज्ञवेदी

आपले शरीर हेच मग ठरते यज्ञकुंड अशा अविरत धगधगणाऱ्या नामयज्ञाचे.