विरोध-विकास-वाद

कटुता व हीनगंडाचे ‘आतून’ निरसन

धार्मिक-मूलतत्त्ववादात जसा कडवा त्वेष (फॅनॅटिसिझम) असतो तसा त्वेष, सर्वच राजकीय-मूल्यप्रणाल्यांमध्ये वाढतच चाललेला आहे.

गोऱ्या कातडीचा अपराधगंड

एग्झिस्टेन्शियलिझम म्हणजे असारसत्तावाद. इसेन्स मानला की हुकलेच अशी धारणा, ही पहिली लाट होती.

चीनशी स्पर्धेत टिकावेच लागेल

एकूण जागतिक अर्थकारणात आणि राजकारणात भारताचा मुख्य स्पर्धक चीन आहे. चीनने आपल्याला मागे टाकलेलेच आहे, पण हे अंतर कमी करावेच…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.