Milky Way News

Messier 51
‘चंद्रा’ने शोधला आकाशगंगेबाहेरील ग्रह

आपल्या आकाशगंगेपासून दोन कोटी ८० लाख प्रकाशवर्ष अंतरावरील Messier 51 या दिर्घिकेत ‘चंद्रा’ या अवकाश दुर्बिणीने ग्रहाचे अस्तित्व शोधले आहे

ताज्या बातम्या