Property-tax News

मालमत्ता कर व पाणीपट्टी अभय योजनेस मुदतवाढ

मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने जाहीर केलेल्या अभय योजनेस २१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.