Swaroop-chintan News

स्वरूप चिंतन: २२६. अग्नी आणि धूर

अंतरंगात आत्मज्ञान आहेच. ते ‘आपैसयाचि’ म्हणजे आपलंसं असल्यानं सद्गुरुबोधाच्या प्रकाशात मोहाचा अंधार दूर होऊ लागताच आपोआप उजळू लागतं.

२२४. सेवन

गुरुकृपेनं अंतरंगात निर्माण होणाऱ्या ज्ञानशक्तीचं सामथ्र्य असं अद्भुत आहे की अंतरंगातून ते ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवात उतरू लागेल, असं भगवंत सांगतात.

२२३. ज्ञानचक्षु

‘मी’ संकुचित असताना, मोह आणि भ्रमापायी अनंत संकल्पांनी माझं मन झाकोळलं असताना व्यापक होणं आणि मन संकल्परहित होणं आणि त्याद्वारे…

२२०. आत्मठेवा

स्वामी स्वरूपानंद संपादित ‘ज्ञानेश्वरी नित्यपाठा’तील ५०व्या ओवीच्या विस्तृत अर्थाचं वर्तुळ आपण पूर्ण करीत आलो आहोत.

२१९. सोडवणूक-२

ध्येय ठरलं की मग सर्व क्षमता ध्येयपूर्तीसाठीच एकवटल्या पाहिजेत. मन जोवर संसारात गुंतून आहे, तोवर ते ध्येयविचारात, ध्येयचिंतनात, ध्येयमननात, ध्येयप्रयत्नांन…

२१८. सोडवणूक-१

देहबुद्धीचं दास्य सोडून उदासीन झाल्याशिवाय देहबुद्धीच्या पसाऱ्यातून, प्रपंचाच्या गुंत्यातून मनानं सुटणं शक्य नाही.

२१७. उलटी खूण -३

स्वामी स्वरूपानंद यांच्या ‘संजीवनी गाथे’तला जो अभंग आपण पाहात आहोत त्यात स्वामी सांगतात की, ‘‘प्रपंचाची जितकी आस धरावी तितका त्याचा…

२१६. उलटी खूण -२

स्वामी म्हणे संत दावितील खूण। घ्यावी ओळखून ज्याची त्यानें! आता सद्गुरू देहात असतानाच खूण देतील, असं नव्हे. फरक इतकाच की…

२१५. उलटी खूण

गेल्या भागात जी उदाहरणं दिली ती या ‘खुणे’ची साधीच उदाहरणं होती, पण अशा साध्या खुणांनीच तर सद्गुरू अंतरंगातले विचार ओळखतात,…

२१४. खूण

आत्महित साधण्यासाठी आवश्यक ती विरक्ती, ज्ञान, भक्ती, उपासना कशी साधेल, हा खरा प्रश्न मनात उमटतो तेव्हा, स्वामी सांगतात, ‘‘स्वामी म्हणे…

२१३. खरा प्रश्न

सद्गुरूंच्या बोधाप्रमाणे आचरण, त्यांच्या इच्छेनुसार माझी आंतरिक जडणघडण होणं, ही त्यांची खरी सेवा आहे.

२१०. नव्हे, अज्ञानबोध!

साईबाबांनी गीतेतील आमच्या अंतरंगात ३४व्या श्लोकाचं जे अद्भुत विवरण केलं ते आपण जाणून घेऊच, कारण स्वामी स्वरूपानंद संपादित ‘ज्ञानेश्वरी नित्यपाठा’तील…

२०९. ज्ञानबोध?

मग अपेक्षित जें आपुलें। तेही सांगती पुसिलें। जेणें अंत:करण बोधलें। संकल्पा न ये ।। या ‘ज्ञानेश्वरी नित्यपाठा’तील ५०व्या ओवीच्या विशेषार्थाचं…

२०४. सेवेचा उंबरठा

श्रीसद्गुरू हे ज्ञानाचं माहेर आहेत आणि त्या माहेरी शिरायचा मार्ग, त्यांच्या अंतरंगाचा उंबरठा म्हणजे सेवा आहे. त्यांच्या सेवेत राहणं, हेच…

२००. तें ज्ञान पैं गा बरवें

आता मनुष्य रूपातील परब्रह्मच असा हा सद्गुरू माझ्या जीवनात आला तर मी काय केलं पाहिजे? स्वामी स्वरूपानंद संपादित ‘ज्ञानेश्वरी नित्यपाठा’तील…

१९९. वणवा

स्वकर्तृत्वाचा गर्व आमच्या अंतरंगात भिनला असतो. ‘मी केलं म्हणून’, ‘मी होतो म्हणून’, ‘तरी मी सांगत होतो’ अशी वाक्य काय दाखवतात?

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

ताज्या बातम्या