मन्या डॉक्टरकडे जातो…

डॉक्टर : रात्री टेंशन घेऊन झोपायचं नाही.

Marathi Joke
हास्यतरंग :  जुन्या मैत्रीणीला…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  कागदावर लिहून…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  सोनोग्राफी…
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग :  एक बाई…
हास्यतरंग :  इंग्रजीत…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  तुझा फोटो…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  स्मरणशक्ती…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुनिया गोल…

मन्या : मग माहेरी पाठवू का?