Twitter Widget

परीक्षक

प्राथमिक, विभागीय अंतिम आणि महाअंतिम फेरीसाठीच्या परीक्षकांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येतील.