संपर्क

मुंबई
एक्स्प्रेस टॉवर्स, दुसरा मजला, एअर इंडिया इमारती शेजारी, नरिमन पॉईंट, मुंबई – ४०००२१
मकरंद पाटील – ९८९२५४७२७५

ठाणे
कुसूमांजली, दुसरा मजला, गोखले रोड, कॉसमॉस बॅंकेच्या वर, नौपाडा, ठाणे (प.)
विराज काळसेकर – ९८२१५५३०३२

पुणे
एक्स्प्रेस हाऊस, प्लॉट क्रमांक १२०५/२/६, शिरोळे रस्ता, शिवाजीनगर, पुणे – ४११००४
रोहित कुलकर्णी – ९८८१२५६०८३

नाशिक
स्टे़डिअम कॉम्प्लेक्स, इमारत क्रमांक ६, एम.जी रोड, नाशिक – ४२२००१
वंदन चंद्रात्रे – ९४२२२४५०६५

नागपूर
१९ ग्रेट नाग रोड, उंटखाना, वैद्यनाथ स्क्वेअर जवळ, नागपूर, ४४०००९
अनिरुध्द पांडे – ९८२२७२००१४

रत्नागिरी
घर क्रमांक – २१२५, सावंत नगर (पाण्याच्या टाकीजवळ), नाचणे, रत्नागिरी – ४१५ ६३९
हेमंत चोप्रा – ९४२२०५२४७६

औरंगाबाद
१०३, गोमतेश मार्केट, न्यू गुलमंडी रोड, औरंगाबाद – ४३१००१
मुकुंद कानिटकर – ९८८१२५६०७२

अहमदनगर
पहिला मजला, १६६, अंबर प्लाझा, स्टेशन रोड, अहमदनगर – ४१४००१
संतोष बडवे – ९९२२४००९८१