…म्हणून संजय नार्वेकरने नाकारली होती ‘सर्कीट’ची भूमिका