scorecardresearch

शेतमाल अपेक्षित भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर आली शेतमाल फेकून द्यायची वेळ