20 November 2017

News Flash

देणगीदारांची नावे

रत्नाकर यादव धर्माधिकारी, कल्याण - रु. १५००/- के. व्ही. सपकाळे, भुसावळ - रु. १४००/- शितलनाथ थोटे, मुलुंड रु.

कल्याण - | Updated: November 16, 2012 1:04 AM

रत्नाकर यादव धर्माधिकारी, कल्याण –
रु. १५००/-
के. व्ही. सपकाळे, भुसावळ –
रु. १४००/-
शितलनाथ थोटे, मुलुंड रु. ११११/-
जयंत पांडुरंग गोडबोले, पनवेल –
रु. ११११/-
चंद्रशेखर रामचंद्र गुजर, नागपूर रु. ११११/-
रघुनाथ शंकर रांजणे, नालासोपारा यांजकडून शंकर तात्याबा रांजणे व लक्ष्मीबाई शंकर रांजणे यांच्या स्मरणार्थ रु. ११११/-
शिल्पा अजय घारे, कांदिवली रु. -११११/-
अविनाश सावजी, अंधेरी रु. -११११/-
वसुधा मनोहर सावंत, कुर्ला रु. -११११/
राहुल दि. इंगळे, सायन रु. -११११/-
दिगंबर भोजराज इंगळे, सायन रु. -११११/-
सी. जी. झोपे, चुनाभट्टी रु.- ११११/-
अजित चु. झोपे, चुनाभट्टी रु. -११११/-
रंजना दि. इंगळे, सायन, रु. -११११/-
नारायण रामजी कडू, डहाणू रु. -११११/-
दीपिका आबाजी नाईक, लोअर परेल रु. -११११/-
दर्शना, कल्पना आणि हेमचंद्र काशिनाथ पेडणेकर बोरिवली -रु. ११११/-
अंकिता दिलीप जोशी, बोरिवली -रु. ११११/-
सदानंद महादेव सावंत, विलेपार्ले -रु. ११११/-
माधव विष्णू मेहेंदळे, चेंबूर -रु. ११००/-
संपदा सुबोध जोशी, गिरगांव रु. ११००/-
संध्या व सुरेश रानडे, दादर -रु. ११००/-
राजन मनोहर बुटाला, डोंबिवली -रु. ११००/-
पी. एस. कुलकर्णी, बदलापूर यांजकडून विभावरी प्रभाकर कुलकर्णी यांच्या स्मरणार्थ -रु. ११००/-
्नरुपाली संपतराव सावंत, चिपळूण -रु. ११००/-
मेघना माधव उपाध्ये, सांताक्रूझ -रु. ११०१/-
पूनम शरद खांडगे, मालाड -रु. १००१/-
विवेक कृष्णराव काळे, नाशिक- रु. १००१/-
सुगंधा सूर्यकांत रारुत, चेंबूर -रु. ११०१/-
योगिनी पांडुरंग लाड, माणगांव जि. रायगड -रु. १०५०/-
सीमा सुधीर सिंगम, नागपूर -रु. १००१/-
माधवी रमाकांत शिंदे, कालिना -यांजकडून सोनाबाई शिंदे यांच्या स्मरणार्थ -रु. १००१/-
एन. एस. घुर्ये, दादर- रु. १०००/-
निशिकांत व्दारकानाथ जयवंत-
 कांदिवली -रु. १००१/-
नारायण व्यंकटेश गोडबोले,
नागपूर-  रु. १००१/-
स्वाती व यशवंत फडणीस, नाशिक -रु. १००१/-
सुभाष तु. पिंगट यांजकडून शांताबाई तु. पिंगट यांच्या स्मरणार्थ -रु. १००३/-
मुकुंद रामचंद्र पळणीकर, अंधेरी रु. १०००/-
यशवंत बाळासाहेब वाघ, नाशिक- रु. १००१/-
मधुरा जितेंद्र सोनटक्के, पनवेल -रु. १००१/-
सिध्दार्थ देशमुख, ठाणे- रु. १०००/-
जी. बी. देशपांडे, माहिम -रु. १०००-
रमेश जी. संदू, चेंबूर -रु. १०००/-
नलिनी एन. कुडके, नवीन पनवेल -रु. १०००/-
वृशाली प्रकाश तलाठी, लोअर परेल -रु. १०००/-
दिनेश एस. परब, अंधेरी रु. १०००/-
चंद्रशेखर गं. म्हापणकर, अंबरनाथ रु.- १०००/-
कांताराम सोनावणे -रु. १०००/-
वीरसेन जे. ताम्हणे, गोरेगांव -रु. १०००/-
प्र. ल. सपकाळे, बदलापूर -रु. १०००/-
माधव ज्ञानोबा पडिले, लातूर- रु. १०००/-
श्व्ोता प्र. खोपकर, गोरेगांव -रु. १०००/-
श्रीराम विजय बेलसरे, अंधेरी -रु. १०००/-
राजश्री आशय कांबळी -रु. २०००/-
दिपक डी. कुलकर्णी, वांद्रे -रु. १०००/-
निवेदिता मनोज कोळी, वसई- रु. १०००/-
धनंजय प्रभाकर पळसुळे, परळ -यांजकडून
 प्रभाकर आर. पळसुळे यांच्या स्मरणार्थ -रु. १००१/-
वैजनाथ शंकर साळुंखे, डोंबिवली -रु. १०००/-
मिलिंद देवस्थळी, बोरिवली- रु. १००१/-
सुरेश रामचंद्र चोडणेकर, मुलुंड- रु. १००१/-
प्रशांत वनारसे, वरळी- रु. १००१/-
भालचंद्र मा. खरे, विलेपार्ले- रु. १००१/-
सागर भालचंद्र टकले, नाशिक- रु. १०००/-

First Published on November 16, 2012 1:04 am

Web Title: donar name 2