X

सत्पात्री दानाचा आनंद

एक हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रुपयांची मदत करणाऱ्या देणगीदारांची नावे-

एक हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रुपयांची मदत करणाऱ्या देणगीदारांची नावे-

*अनिल माधवराव भट्टलवार यांजकडून कै. माधव रामचंद्र व कै. सुमति माधवराव भट्टलवार यांचे स्मरणार्थ रु. ५००० *स्नेहल अरविंद वेटकर, ठाणे रु. ५००० *अरविंद रामचंद्र वेटकर, ठाणे रु. ५००० *पी. डी. ललित, कळवा रु. ५००० *प्रभाकर विष्णू केळकर, डोंबिवली रु. ५००० *निर्मलकुमार एम. ताम्हणे, खारघर रु. ५००० * प्रमोद विठ्ठल पराडकर, रु. ५००० *विद्या वि. देशमुख, मुलुंड रु. ५००० *प्रतिभा कामत, गोरेगाव यांजकडून कै. शकुंतला अहिर यांच्या स्मरणार्थ रु. ५००० *मधुसुदन प्रभाकर शेवडे, ठाणे रु. ५००० *नीला ग. मोघे, कल्याण रु. ३००३ *पु. पां. दळवी, न्यू पनवेल रु. २५०० *अशोक बुटाला, पवई रु. २५०१ *शामकांत पंढरीनाथ सोनगिरे, डोंबिवली रु. २२०० *उषा रोहणेकर, खारघर रु. २१०० *माधवी सी. सुर्याराव, डोंबिवली रु. २००० *श्री. कुरुनुरकर, दहिसर रु. २००० *चिंतामणी दि. सबनीस, दादर रु. १५०० *गुलाबराव डी. शिर्के, सानपाडा रु. १००१ *अे. अे. मुल्ला, पनवेल रु. १००१ *श्रीकांत एल. कर्डेकर, म्डोंबिवली रु. १००१ *अलका करकरे, ठाणे रु. १००० * जयंत गोविंद सावले, ठाणे यांजकडून कै. अहिल्याबाई गोविंद सावले यांच्या स्मरणार्थ रु. १००१ *सुधीर तळवलकर, पुणे यांजकडून कै. सविता श्रीकांत तळवलकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ रू.१००००० *लीलावती दाभोलकर, सातारा रू.७०००० *डॉ. जी. जी. गोरे, पुणे रू. ५०००० *अमरनाथ जोशी, पुणे रू.३२००० *पांडुरंग खंडेपारकर, पुणे रू.२५००० *श्रीकांत देसाई, पुणे रू.२०००० *जयंत देशपांडे, पुणे रू.१५००० *अमोल चव्हाण, पुणे रू.८००० *केदार देशमुख, पिंपळेसौदागर पुणे रू.३००० *मातोश्री कुसूम टापरे फाउंडेशन, कडलास सांगोला रू.२२०० *उमाकांत खानापुरे, लातूर रू.२००० *बाळकृष्ण शिंदे, पुणे रू.११०० *महेश्वर गुर्जर, पुणे रू. ११०१ *राहुल तंबाखे, चिंचवड रू.१००१ (क्रमश:)

First Published on: October 14, 2018 12:02 am
  • Tags: सर्वकार्येषु सर्वदा २०१८,