कोरड्या ओठांसाठी घरगुती उपाय 

पुढे पाहा

Beauty Tips :

Arrow

Photo : freepik

कोरफडीचा गर ओठांवर लावा

पुढे पाहा

Beauty Tips :

Arrow

Photo : unsplash

नारळाचे तेल लावा

पुढे पाहा

Beauty Tips :

Arrow

Photo : unsplash

ओठांवर मध लावा

पुढे पाहा

Beauty Tips :

Arrow

Photo : unsplash

तूप लावा

पुढे पाहा

Beauty Tips :

Arrow

Photo : unsplash

गुलाबाच्या पाकळ्यांचा लेप लावा 

पुढे पाहा

Beauty Tips :

Arrow

Photo : pexels