चारकोल मास्क चेहऱ्यासाठी अतिशय फायदेशीर 

पुरळ आणि मुरुमांसाठी फायदेशीर 

 त्वचेचा तेलकटपणा कमी होतो  

डेड स्कीन निघून जाते 

चेहरा स्वच्छ होतो 

त्वचा उजळतो