सर्वप्रथम फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ धुवावा

नंतर टोनिंग करावा

नंतर टोनिंग करावा

कोणत्याही  मॉइस्चराइजरने मसाज करावा

शेवटी फेस मास्क लावावा