Palm Tree
Palm Tree

गुलाबाचं पाणी गुलाबाचं पाणी चेहऱ्यावर क्लीनझिंग मिल्क सारखं काम करते 

Palm Tree
Palm Tree

केशराचं तेलचेहऱ्यावचा ग्लो वाढवण्यासाठी केशराचं तेल फायदेशीर आहे.  

Palm Tree
Palm Tree

पुदिना पुदिनान्याची पावडरमिक्स करुन ती चेहऱ्याला लावावी 

Palm Tree
Palm Tree

मुगाची डाळ पिंपल्स आणि मुरमं  सारख्या समस्या दुर करण्यासाठी मुगाच्या डाळीचा पॅक चेहऱ्याला लावावा 

Palm Tree
Palm Tree

मध मध मॉइस्चराइजरचं काम करतं

Palm Tree
Palm Tree

नारळाचं तेल नारळाचं तेल लाऊन रात्री झोपल्याने तुमच्या त्वचेवर ग्लो येईल