केसांना ऑइलने मसाज करा

photo: unsplash

हेअर स्टायलिस्टने सांगितलेले शॅम्पूच वापरा

photo: unsplash

बाहेर जाताना केसांना झाकून ठेवा

photo: pexels

दर महिन्याला हेअर स्पा करा

photo: unsplash