लिंबाचा रस

खोबरेल तेल

ऑलिव्ह ऑइल

कोरफड

बेकिंग सोडा