हिवाळ्यात कोंड्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी सोपे उपाय 

दही लावणे 

लिंबाचा रस लावणे 

वारंवार केस धुणे 

तेल मॉलिश करणे 

कोरफड लावणे 

कडुलिंबाच्या पानांचा रस