(Photo : Unsplash)

सनस्क्रीन लोशनचा जाड थर लावा

(Photo : Unsplash)

नैसर्गिक सनस्कीन लोशनला प्राधान्य द्या

(Photo : Unsplash)

सनस्क्रीन चेहऱ्यावर थेट लावा

(Photo : Unsplash)

एसपीएफ योग्य आहे ना ते तपासून पाहा

(Photo : Unsplash)

बाहेर जाण्याच्या आधी सनस्क्रीन लावा