संपूर्ण त्वचेवर सनस्क्रीन लावा

जास्तीत जास्त वेळ सनस्क्रीन वापरा

सनस्क्रीनमध्ये यूव्हीए फिल्टर असणं गरजेचं

प्रत्येक ऋतूत सनस्क्रीन गरजेचे

एक्सपायर्ड सनस्क्रीन वापरणे टाळा