Summer Tips : तजेलदार त्वचेसाठी वपरा 'हे' स्क्रब

कॉफी स्क्रब

(Photo : Unsplash)

टोमॅटो स्क्रब

(Photo : Unsplash)

ओट्स - ऑलिव्ह ऑइल स्क्रब

(Photo : Unsplash)

गुलाब स्क्रब

(Photo : Unsplash)