Summer Tips : चेहऱ्यावर लावा  थंडगार फेस मास्क

Photo : unsplash

कोरफड आणि लिंबाच्या रसाचा फेस मास्क

Photo : unsplash

काकडी आणि कलिंगडाचा फेस मास्क

Photo : unsplash

मुलतानी माती आणि पुदिन्याच्या पानांचा फेस मास्क

Photo : unsplash

फळांपासून बनवलेला फेस मास्क

Photo : unsplash