त्वचेसाठी डिटॉक्स ड्रिंक्स 

ग्रीन टी

लिंबूपाणी 

हळदीचे दूध 

तुळस चहा 

नारळाचे पाणी