दाढीला वॅक्स लावून आकार द्या

photo: pexels

दाढीसाठी शॅम्पू आणि कंडिशनर वापरा 

photo: amazon.com

दाढीला ब्लो ड्राय करा 

photo: pexels

योग्य दाढीसाठी दाढी फिलर वापरा 

photo: pexels