अभिनेत्री वैदेही परशुरामी

(Photo : Vaidehi Parashurami / Instagram)

झी महागौरव २०२२ सोहळ्यासाठी लूक

(Photo : Vaidehi Parashurami / Instagram)

काळ्या साडीत खुलले सौंदर्य

(Photo : Vaidehi Parashurami / Instagram)

सिल्व्हर दागिन्यांचा साज

(Photo : Vaidehi Parashurami / Instagram)